Tips voor Toekomst creëren

Voor toekomst creëren vind je tips die je helpen om:

  • richting te bepalen en daarop gefocust te blijven.
  • commitment en gedeeld eigenaarschap te realiseren.
  • meer gebruik te maken van wat er al is bedacht en ontwikkeld.

Meer over toekomst creëren
Toekomst creëren betekent dat je samen de stip op de horizon bepaalt. Welk resultaat wil je gezamenlijk behalen? Of welk vraagstuk wil je samen oplossen? Welke toegevoegde waarde lever je en voor wie? Deze vragen spelen op lange en korte termijn. Dus ook: welk resultaat wil je in een overleg van een uur behalen?

Te weinig toekomst creëren
Teams die (te) weinig toekomst creëren ontberen focus, verliezen daardoor energie en verspillen kostbare tijd. Teamleden hebben ieder hun eigen beeld waar ze naartoe willen, maar niet een gedeeld beeld. Dat laatste is cruciaal voor teamsucces.

Teveel toekomst creëren
Teams die (te) veel toekomst creëren bedenken te snel een resultaat of oplossing, waardoor ze betere, of de beste, opties over het hoofd zien. Ze komen er dan na verloop van tijd achter dat hun vraag nog niet echt is opgelost en moeten weer opnieuw beginnen.