Tips voor Reflecteren

Voor reflecteren vind je tips die je helpen om:

  • vraagstukken en mogelijke oplossingen vanuit verschillende perspectieven te belichten.
  • verschillen in het team te waarderen en beter te benutten.
  • meer gebruik te maken van de reflectieve kwaliteiten die er al zijn in het team.

Meer over reflecteren
Reflecteren betekent dat je kritische vragen stelt en dat je door constructieve conflicten ideeën en mogelijke oplossingen vanuit verschillende perspectieven belicht. Je bedenkt alternatieven en bespreekt vanuit een ‘helicopterview’ de samenwerking en het teamproces.

Te weinig reflecteren
Teams die (te) weinig reflecteren merken na verloop van tijd dat ze de vraag die ze dachten opgelost te hebben helaas toch niet hebben opgelost  Ze blijven meer van hetzelfde doen omdat ze onvoldoende alternatieven bedenken en verkennen. Ze komen daardoor niet tot de beste oplossing.

Teveel reflecteren
Teams die (te) veel reflecteren blijven hangen in nieuwe ideeën, mogelijkheden en hun kritische kanttekeningen. Die teams brengen hun ideeën uiteindelijk niet in de praktijk.