Begin bij het ‘hier & nu’

Voorkom dat je steeds opnieuw het wiel uitvindt, en daarmee tijd en energie verspilt. Onderzoek, in lijn met het beoogde resultaat, wat er binnen en buiten de organisatie al beschikbaar is en of je daarvan gebruik mag maken.

Aanpak

  • Verzamel relevante informatie die er al is, in een map.
  • Denk bijvoorbeeld aan: vergelijkbare projecten, diensten, producten, aanpakken, visies, strategieën, etc.
  • Alle teamleden reageren gedurende een week met post-it’s.
    –  Groen is positief  (bijv. ‘Moeten we gebruiken.’ ‘Mooi.’)
    –  Rood is negatief: (bijv.‘Dit past niet’, ‘Dit kunnen we niet gebruiken’)
  • Bespreek in een overleg van welke onderdelen je goed gebruik kunt maken.
  • Bedenk wat je daarin nog moet doen en welke winst dat oplevert.
  • Maak concrete afspraken voor vervolg.