Blijf op koers

Verlies, bij lang lopende processen en de vaart van alledag, het beoogde resultaat niet uit het oog. Ga bij elk besluit na of dat nog bijdraagt aan het uiteindelijk beoogde resultaat.

Aanpak

  • Las bij elk besluit een bedenkmoment in.
  • Beantwoord de vraag: Is dit besluit in lijn met ons beoogde resultaat?
    Zo ja: ga door.
    Zo nee (of deels nee): bedenk of je je besluit aan moet passen.
    Of dat je je beoogde resultaat aan moet passen. Bedenk wat daar de consequenties van zijn.
  • Maak concrete afspraken voor vervolg.