Maak belangen collectief

Teamleden hebben altijd hun eigen belangen voor deelname aan een team. Vaak gaan die belangen heel goed samen, soms zitten ze elkaar enorm in de weg. Als die belangen onuitgesproken blijven komen ze in de ‘onderstroom’ terecht en verstoren het proces. Het helpt dan om ze uit te spreken en af te stemmen.

Aanpak

 • Inventariseer op flipover het belang van elk teamlid. Vraag: wat moet dit team voor jou opleveren?
 • Vraag door om echt goed te begrijpen wat de ander zegt.
 • Verdeel de belangen in drie groepen:
  1) belangen die overeenkomen.
  2) belangen die niet overeenkomen maar wel in elkaars verlengde liggen.
  3) belangen die niet overeenkomen en niet samengaan.
 • Zoek in categorie 2 hoe de diverse belangen elkaar kunnen versterken richting het gewenste toekomstbeeld.
 • Bedenk hoe je van de strijdige belangen uit categorie 3 geen last hebt.
 • Maak concrete afspraken.