Schrijf een ‘mission-statement’

Het is niet vanzelfsprekend dat elk teamlid hetzelfde doel voor ogen heeft en hetzelfde belangrijk vindt. Toch is die gedeelde stip op de horizon een belangrijke succesfactor. We geven een aanpak hoe je die gedeelde stip kunt maken.

Aanpak

 • Maak een flipover met:
  –  de belangrijkste doelgroep(en).
  –  de belangrijkste producten of diensten.
  –  het belangrijkste werkterrein (geografisch, thematisch etc).
  –  belangrijkste waarden, extra betekenis voor het team.
 • Formuleer in duo’s in één zin een mission-statement.
 • Bespreek de mission-statements.
 • Bevraag elkaar op wat er achter een mission statement zit.
 • Stel overeenkomsten en verschillen vast en maak keuzes.
 • Rond af met een gedeeld mission statement.