Creëer een netwerk

Aansluiten op je omgeving is belangrijk voor succes. Voor teams is het soms lastig voor teams om tijdens het dagelijkse werk goed overzicht te hebben van de omgeving en omgevingsontwikkelingen. Het maken van een netwerkkaart helpt je hierbij.

Aanpak

 • Brainstorm welke mensen, groepen/teams, organisaties relevant zijn.
 • Kies samen de 10 belangrijkste ‘relaties’ uit.
  –  5 Relaties die voor het team belangrijk zijn (dus vanuit het team gedacht)
  –  5 Relaties waarvoor het team van belang is (dus vanuit de ander gedacht).
 • Teken het netwerk op een flipover.
  –  Het team in het midden. De relaties er omheen.
  –  Gebruik pijlen, kleuren, afstanden etc. om de aard van de relatie aan te geven.
 • Bespreek:
  –  Welke relaties wil je versterken?
  –  Welke relaties ontbreken?
 • Maak concrete afspraken over:
  –  het volgen van ontwikkelingen in het netwerk.
  –  het, toekomst gericht, actief bewerken van het netwerk.