Creëer een andere dynamiek

Veelal zijn in het team dezelfde mensen aan het woord. Stillere teamleden komen daardoor moeilijker uit de verf te. Door de plaatsen van de teamleden in de ruimte te veranderen kun je proberen dat patroon te doorbreken.

Aanpak

  • De teamleden die weinig aan het woord zijn gaan samen aan een ronde tafel zitten.
  • De teamleden die veel aan het woord zijn gaan in een buitenring zitten (dus op de 2e rij, achter de mensen aan tafel).
  • Zorg dat aan tafel iemand de rol van voorzitter heeft en voer dan je overleg.
  • Evalueer hoe dit werkt. Leidt dit tot een andere inbreng van de teamleden?
  • Maak afspraken voor vervolg.