Zoek de zon en de schaduw

Als we een mening willen vormen of een besluit willen nemen, hebben we meestal al een vastomlijnd beeld in ons hoofd. Nog een keer kijken vanuit andere invalshoeken voorkomt blinde vlekken en verhoogt de kwaliteit van beelden en besluiten.

Aanpak

  • Inventariseer bij een bespreekpunt eerst alle opmerkingen/inzichten vanuit de zonnige, positieve, optimistische kant.
  • Inventariseer daarna alle opmerkingen/inzichten vanuit de zwarte, negatieve, pessimistische kant.
  • Trek op basis daarvan gezamenlijk conclusies over je bespreekpunt.
  • Evalueer deze aanpak.
  • Maak afspraken voor vervolg.