Scheid subjectief en objectief

Als we een mening willen vormen of een besluit willen nemen, kan dat vertroebeld worden doordat feiten en gevoelens met elkaar verweven zijn. Dan helpt het om ze heel bewust van elkaar te scheiden.

Aanpak

  • Geef 1 of meer teamleden de opdracht om vanuit een objectieve invalshoek deel te nemen. Zij spreken over feiten, getallen en afspraken.
  • Geef 1 of meer teamleden de rol om vanuit een subjectieve invalshoek deel te nemen. Zij speken over waardering, oordelen, gevoelens en intuïtie.
  • Voer het overleg zoals gebruikelijk en vraag regelmatig de objectieve/subjectieve teamleden om hun reactie.
  • Evalueer het effect van deze aanpak.
  • Maak afspraken voor vervolg.