Gebruik nieuwe techniek

Maak gebruik van de huidige technische mogelijkheden om plaats- en tijdonafhankelijk samen te werken. Dit kan zowel financieel als qua werkplezier en –gemak, winst opleveren.

Aanpak

 • Ga na welke voorzieningen al worden gebruikt
 • (gedeelde schijf, google docs, yammer, skype, wiki’s, video-conferencing, etc.).
 • Inventariseer op een flipover:
  –  de interacties die je als team hebt,
  –  welke technische hulpmiddelen daarbij gebruikt kunnen worden,
  –  wat je als team wil gebruiken.
 • Regel eventueel technische ondersteuning om je keuzes te realiseren.
 • Maak afspraken over vervolg en evaluatie.