Voorkom verspilling

Wees je bewust van uitgaven versus inkomsten. Tijdens het dagelijkse werk zijn teams hier vaak niet mee bezig. Teams kunnen besparen door zich bijvoorbeeld meer bewust te worden van de kosten/baten van overleggen.

Aanpak

 • Breng de kosten van een overleg in kaart.
 • Inventariseer op flipover:
  –  Hoeveel hebben we met dit overleg verdiend?
  –  Hoeveel manuren heeft het gekost?
  –  Wat was beslist nodig, wat had in minder tijd gekund?
  –  Hoeveel hadden we kunnen besparen?
  –  Was het de investering waard?
 • Trek conclusies.
 • Bedenk eventueel verbeteringen.
 • Maak afspraken voor vervolg.