Realiseer commitment

‘Ja’ zeggen en vervolgens ‘nee’ doen; het komt nogal eens voor in teams. Dat voorkom je door commitment te realiseren op afspraken. Organiseer het proces zo dat er commitment ontstaat.

Aanpak

 • Zorg dat iedereen zijn zegje kan doen, voordat je uiteindelijk een afspraak maakt (zie tips bij dialoog voeren).
 • Overweeg voor- en nadelen van verschillende alternatieven. (zie reflecteren)
 • Neem samen het best passend besluit.
 • Beschrijf gezamenlijk de afspraken SMART.
 • Dit betekent dat helder is:
  –  wie, wat gaat doen,
  –  wanneer en binnen hoeveel tijd (middelen)
  –  waaraan is te zien/meten  of het resultaat voldoende is behaald.
 • Maak afspraken over monitoring en evaluatie.