Plan het proces

Gezamenlijk een (complex) plan uitwerken is moeilijk. Zeker met een grote diversiteit in het team. Het ene teamlid worstelt nog met de doelstelling, terwijl een tweede al concrete acties inbrengt. Hiermee gaat veel kostbare tijd en goede ideeën verloren. Zorg daarom voor structuur en plan het hele proces zorgvuldig.

Aanpak

 • Schrijf op een flipover:
  –  De aanleiding,
  –  De vraag /het probleem
  –  Het beoogde resultaat/opbrengst (zo SMART mogelijk)
 • Brainstorm over acties om tot die opbrengst te komen.
 • Kies vervolgens welke acties je uit gaat voeren.
 • Vragen daarbij zijn:
  –  Leidt dit tot het gewenste resultaat?
  –  Is dit de gemakkelijkste, goedkoopste en snelste manier?
 • Plan: wie, wat, wanneer doet.
 • Maak afspraken over monitoring en evaluatie.