Notuleer interactief

Herken je dit? Tijdens een overleg wordt er een afsprakenlijstje gemaakt, maar niemand voelt zich echt verantwoordelijk voor het lijstje. Eigenaarschap stimuleer je door de notulen interactief als team te maken. Notulen zijn dan gedeeld en komen op papier zoals bedoeld. Het wordt dan direct duidelijk of iedereen het over hetzelfde heeft en elkaar goed heeft begrepen.

Aanpak

  • Rouleer de rol van notulist.
  • Notuleer kort en in ieder geval afspraken en besluiten.
  • Plaats de notulist ‘naast’ de groep bij een flipover.
  • De notulist zegt wat hij opschrijft en checkt of dat klopt,
    of vraagt het team wat hij moet opschrijven.
  • Teamleden reageren direct als het niet klopt.