Versterk de dialoog die er is

Veel teams werken hard en gunnen zich weinig tijd voor dialoog voeren. Tijd om stil te staan, vragen te stellen en te onderzoeken wat er al is. Dan helpt de vraag: Wat doen we al aan dialoog voeren en hoe kunnen we dat verder versterken?

Aanpak

  • Las aan het eind van een overleg 10 minuten tijd in.
  • Elk teamlid geeft vanuit het overleg 1 voorbeeld van dialoog voeren.
  • Inventariseer de voorbeelden op flipover.
  • Stel de 3 meest succesvolle dialoog momenten vast.
  • Beantwoord de vragen:
    –  Welk teamlid initieerde die dialoog?
    –  Hoe kunnen we dit vaker doen?
  • Spreek af hoe je dat het volgende overleg gaat doen en hoe je dit evalueert.