Las een vragenronde in

In overlegsituaties ontstaat soms momenten met veel herhaling. Teamleden lijken het niet eens te zijn met elkaar en blijven hun argumenten herhalen. Daar kan veel kostbare tijd en energie aan verloren gaan. Las een vragenronde in om verder te komen.

Aanpak

 • Zet de verschillende argumenten/gezichtspunten op een flipover.
 • Bespreek ze per argument/gezichtspunt door:
  –  Elk teamlid een vraag te laten stellen.
  –  Inventariseer alle vragen op flipover.
  –  Stel vast welke 3 vragen het meest relevant zijn.
  –  Beantwoord die vragen.
 • Ga na, of het volgende argument/gezichtspunt nu nog relevant is.
 • Zo ja, bespreek dat op dezelfde manier.
 • Evalueer deze aanpak en maak afspraken voor vervolg.