Waardeer verschillen

Veel teams ontwikkelen vaste patronen. Soms sluiten die patronen goed aan bij de kwaliteiten van elk teamlid, maar doordat het een automatisme is geworden zien we ook mogelijkheden en kansen over het hoofd. Jammer, want daarmee gaat veel potentieel in teams verloren.

Aanpak

  • Vraag bij elke nieuwe vraag/opdracht/activiteit wie de meest geschikte personen zijn om dat uit te voeren.
  • Kies een mix van dialoog voeren, organiseren, toekomst creëren en reflecteren. Lees eventueel de beschrijvingen.
  • Evalueer deze aanpak en maak afspraken voor vervolg.