Voer een Socratische dialoog

Als iemand met een idee komt wordt er soms al snel ‘ja maar’ geroepen. De socratische dialoog is gericht op het ‘ja en’ in plaats van ‘ja maar’ denken. Je bouwt door op elkaars ideeën door vragen te stellen vanuit een onderzoekende, nieuwsgierige houding.

Aanpak

 • Stel vast welk agendapunt ‘meningsvormend’ is.
 • Elk teamlid bedenkt 2 vragen bij dat agendapunt.
 • Inventariseer die vragen op een flipover.
 • Elk teamlid kiest op die flipover de 3 meest relevante vragen en zet daar een stip bij .
 • Bespreek de 3 vragen met de meeste stippen.
 • Ga per vraag in op:
  –  Wat is hier aan de hand?
  –  Waarom is dit belangrijk?
  –  Wat doet dit met je/met het team?
 • Evalueer deze aanpak en maak afspraken voor vervolg.