Haal een frisse blik binnen

Als een team langer met elkaar samenwerkt kunnen er blinde vlekken ontstaan. Een buitenstaander, die het team en de inhoud niet goed kent, wordt niet gehinderd door: begrip voor de onderlinge verhoudingen, angst voor taboes en ongeschreven regels. Zo’n buitenstaander kan gemakkelijk blinde vlekken zichtbaar maken.

Aanpak

  • Nodig een buitenstaander uit om te observeren tijdens een overleg.
  • Vraag de buitenstaander kritische vragen te stellen en feedback te geven.
  • Verdedig je niet.
  • Stel vragen:
    –  Wat maakt dat de buitenstaander deze vraag stelt/feedback geeft?
    –  Wat zegt dat over jullie aanpak en keuzes als team?
  • Evalueer deze aanpak en maak afspraken voor vervolg.