Nodig uit tot inbreng

Stillere teamleden komen soms moeilijker uit de verf tijdens overlegmomenten. Er kunnen allerlei redenen zijn, waarom deze leden stiller zijn. Vaak blijken ze, als ze daartoe uitgenodigd worden, heel waardevolle toevoegingen te hebben. Dus betrek ze en stel vragen.

Aanpak

  • Stel vast welke agendapunten meningsvormend en besluitvormend zijn.
  • Zorg bij die punten dat iedereen wordt gehoord.
  • Las een ronde in waarin degenen die nog niet aan het woord zijn geweest kunnen zeggen wat ze vinden.
  • Rond pas af als iedereen is gehoord.
  • Evalueer deze aanpak en maak afspraken voor vervolg.