Onderzoek ‘waarom’

In overlegsituaties voeren we vaak al snel discussie en zetten onze mening naast of tegenover een andere mening. Jammer, want we zijn sneller en komen verder als we eerst onderzoeken wat de ander precies bedoelt. Waarom vindt de ander iets een goed idee, wat zit daar achter?

Aanpak

  • Als er een mening wordt gegeven, volgt er eerst minimaal 1 vraag.
  • Pas daarna mag een andere mening worden gegeven.
  • Stel vragen over: uitgangspunten en motieven (het waarom).
  • Trek conclusies en spreek af hoe je hiermee verder gaat.