Benut meningsverschillen

Meningsverschillen, verassingen en misverstanden, ga ze niet uit de weg!  Juist het verkennen van de diversiteit aan meningen helpt om nieuwe kennis en ideeën met elkaar te creëren.

Aanpak

  • Signaleer het in het overleg als iemand een andere mening heeft.
  • Let daarvoor goed op non-verbalen signalen en aarzelingen.
  • Inventariseer op zo’n moment de meningen die er zijn.
  • Vraag vervolgens op elke mening door om goed helder te krijgen wat wordt bedoeld. En waarom de inbrenger hier waarde aan hecht.
  • Als alle invalshoeken helder zijn trek je samen conclusies.
  • Evalueer wat het bespreken van meerdere invalshoeken oplevert.
  • Maak afspraken voor vervolg.