Teamsucces dankzij ontwikkelruimte

Teams zijn beter in staat om complexe vraagstukken op te lossen dan één enkel individu. Tenminste als het ze lukt om optimaal gebruik te maken van ieders kennis, vaardigheden en ervaringen. Ze hebben daar ontwikkelruimte voor nodig.

Ontwikkelruimte maken teams in de samenwerking met elkaar en hun omgeving. In de optimale ontwikkelruimte voelen teamleden zich uitgedaagd en veilig, ze voelen zich vrij om risico’s te nemen en te experimenteren.
Je maakt met je team ontwikkelruimte door vier activiteiten in balans te brengen:

 

 

 

 

 

Naarmate het teams beter lukt om aan deze vier activiteiten gelijkmatig aandacht te besteden boeken ze betere resultaten, zo blijkt uit de promotieonderzoeken van Marc Coenders (2008) en Karin Derksen.
De app geeft teams inzicht in hoe ze dat doen en praktische tips voor verbetering.

Bekijk de presentatie over ontwikkelruimte

Lees een artikel over teamontwikkelruimte
In 2012 verscheen van Karin Derksen een artikel over teamontwikkelruimte in de Opleiding & Ontwikkeling. Zij illustreert daarin haar verhaal met voorbeelden en licht de invloed van leiderschap op het maken van ontwikkelruimte toe.
Download het artikel over teamontwikkelruimte(pdf, 134 KB)