Reflecteren

Reflecteren betekent dat je ideeën en mogelijke oplossingen vanuit verschillende perspectieven belicht en bedenkt alternatieven. Je onderzoekt meningsverschillen. Het mag best even ‘schuren’, want dat helpt je verder. Daarnaast evalueer je de samenwerking en het teamproces.

Te weinig reflecteren
Teams die (te) weinig reflecteren merken na verloop van tijd dat ze de vraag die ze dachten opgelost te hebben helaas toch niet hebben opgelost. Ze blijven meer van hetzelfde doen omdat ze onvoldoende alternatieven bedenken en verkennen. Ze komen daardoor niet tot de beste oplossing.

Teveel reflecteren
Teams die (te) veel reflecteren blijven hangen in nieuwe ideeën, mogelijkheden en hun kritische kanttekeningen. Die teams brengen hun ideeën uiteindelijk niet in de praktijk.