Organiseren

Organiseren betekent dat je de werkzaamheden plant en structureert. Je bewaakt als team goed de beschikbare middelen als tijd en geld. Je maakt heldere afspraken met elkaar over wat, wanneer door wie en hoe. Op die manier weet iedereen altijd precies wat er wordt verwacht.

Te weinig organiseren
Teams die (te) weinig organiseren verspillen tijd en geld. Afspraken zijn niet duidelijk en werkzaamheden zijn niet op elkaar afgestemd, waardoor zaken dubbel, helemaal niet, of niet op tijd worden gedaan.

Teveel organiseren
Teams die (te) veel organiseren volgen soms zo strikt (blind) afspraken op, dat ze zich tijdens de uitvoering helemaal niet meer afvragen of dat nog wel bijdraagt aan het beoogde resultaat.