Promotieonderzoek naar teamontwikkelruimte

In dit promotieonderzoek gaat Karin Derksen door op de uitkomsten van het promotieonderzoek van Marc Coenders (2008). Hij ontwikkelde een model voor ontwikkelruimte voor teams die werken aan een vernieuwing, verbetering of verandering.

Karin heeft in haar onderzoek het model praktisch toepasbaar gemaakt. Dat heeft zich ondertussen vertaald in een app voor teams. Als team kun je de app gratis gebruiken. De data die je met je team invoert worden door Karin anoniem gebruikt voor verder onderzoek naar ontwikkelruimte. Zij houd je op de hoogte over de uitkomsten en voortgang via de facts & figures op deze website.

Promotoren Léon de Caluwé en Robert Jan Simons
Karin wordt in haar onderzoek begeleidt door twee promotoren. Léon de Caluwé en Robert Jan Simons. Daarnaast krijgt zij bij de laatste stappen in haar promotieonderzoek ook nog begeleiding van Joyce Rupert.

Léon de Caluwé, hoogleraar Advieskunde aan de Vrije Universiteit en senior partner bij Twynstra Gudde. Hij heeft bijna dertig jaar ervaring als praktizerend organisatie-adviseur in alle denkbare sectoren en branches van de samenleving. Hij heeft een uitgebreide lijst van publicaties, is gepromoveerd op een onderwerp uit de veranderkunde en doet onderzoek naar effecten van advieswerk. Zijn expertisegebieden zijn: veranderkunde, gaming en advieskunde.

Robert Jan Simons is directeur van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement in Amsterdam en hoogleraar Didactiek in digitale context aan het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht. Onderzoeksthema’s van hem zijn: leren op de werkplek, computer supported collaborative learning, feedback en reflectie door docenten en verschillen in leren. Hij was promotor van o.a. Marc Coenders en Manon Ruijters.

Joyce Rupert promoveerde in 2010 op ‘Diversity faultlines and teamlearning’. Zij onderzocht diversiteit in teams en keek vooral hoe diversiteitskenmerken van teamleden samenvallen waardoor subgroepjes van gelijkgestemden zouden kunnen ontstaan. Zij deed tijdens haar promotieonderzoek zeer omvangrijke kwantitatieve studies en begeleidt daarom het kwantitatieve onderzoeksdeel van het promotieonderzoek van Karin.

Lees meer over het onderzoek op www.karinderksen.nl