Hoe bespreek je de uitkomsten na?

Bij de nabespreking stel je twee vragen:

  1. Hoe gebalanceerd is de uitkomst? Scoren alle vier de activiteiten even hoog of zijn er uitschieters en dus ook activiteiten die beduidend lager scoren? Hoe beter in balans en hoe groter het figuur, hoe meer je met elkaar de ideale ontwikkelruimte maakt en hoe groter de kans op een goed teamresultaat. Bekijk bij de activiteiten die minder scoren de tips. Dat zijn er tien en daar zitten er meestal wel één of twee bij die voor jouw team en situatie van toepassing zijn. Maak met elkaar een afspraak over wat je de volgende keer gaat doen en hoe.
  2. Hoe groot zijn de verschillen in het team? Liggen alle scores (dus de grijze en witte stippellijn) dicht bij elkaar, of zijn de verschillen groot? Bespreek als de verschillen groot zijn met elkaar wat de ene persoon, die hoog scoorde, voorbeelden vond die je als team hebt gedaan en bespreek wat de andere persoon, die laag scoorde, heeft gemist waardoor de score zo laag is. Let op, het is zoals iemand het heeft beleefd, dus ga niet in discussie of de ene score goed is of de andere, onderzoek met elkaar waar de verschillen zitten en of je daar iets aan wilt doen.