Dialoog voeren

Bij dialoog voeren verken je elkaars beweegredenen, normen en waarden en waardeer je de (menings)verschillen die er zijn. Je luister actief naar elkaar en vraagt door. Je wilt echt begrijpen wat de ander bedoelt. Je bent nieuwsgierig en leergierig.

Te weinig dialoog voeren
Teams die (te) weinig dialoog voeren verspillen veel kostbare tijd. Ze zetten idee├źn naast elkaar en praten langs elkaar heen, zonder te verkennen wat de ander precies bedoelt. Deze teams ontwikkelen minder vertrouwen in elkaar, minder saamhorigheid en weinig gedeelde verantwoordelijkheid.

Teveel dialoog voeren
Teams die (te) veel dialoog voeren blijven hangen in het onderzoeken en vragen stellen en komen niet tot actie.