Tips voor Dialoog voeren

Voor dialoog voeren vind je tips die je helpen om:

  • elkaar meer (kritische) vragen te stellen en daardoor actief te luisteren naar elkaar.
  • elkaar echt goed te begrijpen door te zoeken naar het ‘waarom’ en voor ‘wie’.
  • de ‘dialoog’ kwaliteiten in het team beter te benutten.

Meer over dialoog voeren.
Dialoog voeren betekent verkennen van elkaars beweegredenen, normen en waarden en waarderen van de (menings)verschillen die er zijn. Je luister actief naar elkaar en vraagt door. Je wilt echt begrijpen wat de ander bedoelt. Je bent nieuwsgierig en leergierig.

Te weinig dialoog voeren
Teams die (te) weinig dialoog voeren verspillen veel kostbare tijd. Ze zetten ideeën naast elkaar en praten langs elkaar heen, zonder te verkennen wat de ander precies bedoelt. Deze teams ontwikkelen minder vertrouwen in elkaar, minder saamhorigheid en weinig gedeelde verantwoordelijkheid.

Teveel dialoog voeren
Teams die (te) veel dialoog voeren blijven hangen in het onderzoeken en vragen stellen en komen niet tot actie.