Opvallend verschil tussen succesvolle en niet succesvolle teams

 

Team-3-300x224

We zijn nog maar net met de interviews van teams gestart en er valt ons gelijk een verschil op tussen succesvolle en niet succesvolle teams. Of teams succesvol zijn of niet is door een manager uit de organisatie aangegeven, die zelf buiten het team staat, en gebaseerd op de resultaten die  teams behalen.

We interviewen elk teamlid individueel. De eerste vraag die we stellen is: ‘wat is jullie gezamenlijke opdracht als team?’ Opvallend is dat in de succesvolle teams alle teamleden een gelijk beeld hebben van hun gezamenlijke opdracht. Daar benoemt elk teamlid exact hetzelfde. Soms wordt er nog een extra nuance door iemand aan gegeven, maar de essentie is bij iedereen gelijk. Bijvoorbeeld we

interviewden een team van accounthouders bij een jeugdzorginstelling. Als opdracht noemde elk teamlid ‘zoveel mogelijk verkopen en contracten sluiten’. Iemand nuanceerde dat door eraan toe te voegen, ‘dat is slechts het middel waarmee we zorgen dat jongeren van ons de zorg krijgen die ze nodig hebben.’

In de niet succesvolle teams valt op dat we heel diverse opdrachten horen binnen de teams. Bijvoorbeeld in een team opleidingen noemt één persoon als opdracht, ‘dat we Cedeo gecertificeerd zijn’, een ander noemt ‘we moeten goede opleidingen bieden voor heel Nederland’ en weer een ander zegt ‘we moeten goede opleidingen bieden voor onze eigen medewerkers’. Door die verschillende opvattingen binnen een team over de gezamenlijke opdracht lijkt er ook al snel onderlinge irritatie, omdat er onbegrip is onder de teamleden over wat nu echt belangrijk is en waar je je tijd aan moe

t besteden.

Het hebben van een gedeeld toekomstbeeld is natuurlijk een belangrijk onderdeel in het maken van teamontwikkelruimte als team. Dat vraagt om een combinatie van toekomst creëren en dialoog voeren en misschien ook nog reflecteren (vanuit verschillende perspectieven kijken) met elkaar. Het lijkt alsof de niet succesvolle teams daarin nog minder goed zijn met elkaar.