Welke stem telt?

voiceInteressant onderzoek tijdens de Academy of Management meeting 2014 naar ‘voice’. Wie heeft er invloed? Wie iets zegt én wanneer in het proces blijkt belangrijk. Susan Ashford, expert op het vlak van voice onderzoek, vraagt na de paperpresentaties: of het wel echt over voice onderzoek gaat, of misschien meer over ‘speaking up in teams’ en ‘information sharing’. Voor teamontwikkelruimte put ik inderdaad uit het laatste.

Wie zegt wat, wanneer?
In teams zijn er twee factoren bepalend voor succes: de samenstelling en de interactie. In dit onderzoek van Crystal Fahr and Stephanie Lee is de interactie vertaald naar ‘voice behavior’. Een beetje kort door de bocht naar mijn idee, maar zeker interessant. ‘Voice behavior’ beschrijven de onderzoekers als: de vertaling van input naar outcome door verbale activiteit. Ze vinden bewijs voor twee hypothesen:

  1. In de idee generatie fase (fase 1) correleert het voice behavior van het meest deskundige teamlid positief met teaminnovatie.
  2. In de implementatiefase (fase 2) correleert het voice behavior van het minst gemotiveerde teamlid positief met teaminnovatie.

Hun conclusie is dus: de inbreng van het ene teamlid heeft meer invloed dan de inbreng van een ander teamlid…het hangt af van wie wanneer spreekt. Het idee dat de tijd veel uitmaakt is een interessante gedachte.

Er is wel wat op het onderzoek af te dingen, merkt Susan Ashford nadien op. Waarom in de tweede hypothese kiezen voor degene die het minst gemotiveerd is? Waarom niet voor degene die het minst deskundig is? Hoe zit het met macht in het team?

Ik ben benieuwd of de uitkomst van het team uiteindelijk ook beter is dan het ‘beste teamlid’ alleen had kunnen realiseren. Verder ben ik benieuwd hoe ze voice behavior hebben gemeten. Want de ene persoon zegt heel weinig, maar alles wat hij zegt is raak en wordt gevolgd door het team, terwijl een ander heel veel zegt en er slechts weinig van wordt gevolgd door de team, dus weinig invloed heeft.

Verwoord je de kansen of de zorgen?
De volgende onderzoekers, Alex Li, Hui Liao, Subra Tangirala & Brady Firth, onderzoeken de invloed van een ‘promotive voice’ en een ‘prohibitive voice’. Met promotive voice bedoelen ze het uitdrukken van nieuwe ideeën ter verbetering van het team. De prohibitive voice daarentegen drukt zorgen uit over dingen die gevaarlijk kunnen zijn voor het team. Deze concepten linken ze met veiligheid, productiviteit en cognitieve diversiteit en dat resulteert in de volgende hypothesen, waarvoor ze bewijs vonden:

  1. De promotive voice heeft een sterker positief effect op de teamproductiviteit dan op de veiligheid.
  2. De prohibitive voice heeft een sterker positief effect op de teamveiligheid dan op de productiviteit.
  3. De promotive voice heeft een sterker positief effect op teamproductiviteit en veiligheid naarmate de cognitieve diversiteit hoger is.
  4. De prohibitive voice heeft een sterker positief effect op teamproductiviteit en veiligheid naarmate het teamvertrouwen hoger is.

Kritische kanttekeningen van Susan Ashford bij dit onderzoek: welke invloed heeft macht en afhankelijkheid? In, ik dacht dat ze zei 1993, publiceerde zij samen met een collega over de invloed van bedreigingen en kansen, in hoeverre lijkt dat op prohibitive en promotive? Gaat het er misschien uiteindelijk niet veel meer om of een inbreng meer of minder relevant is op het moment dat die wordt ingebracht?