Teamontwikkelruimte: wat is het?

Je vraagt je misschien af: Waarom weer een nieuw concept naast alles wat er al is voor teams? De interacties in een team zijn cruciaal voor het teamresultaat1, maar daar is nog weinig onderzoek naar gedaan en er zijn weinig interactie hulpmiddelen voor teams ontwikkeld. Teamontwikkelruimte biedt een heel praktisch en toepasbaar interactiemodel en hulpmiddelen voor teams.

Er ligt al het nodige onderzoek aan ten grondslag2 en ondertussen gaan we door om dit verder te onderzoeken. Ons uiteindelijke doel is natuurlijk dat teams zo samenwerken dat ze samen beter presteren dan het beste teamlid alleen kan en beter dan enkel de som der delen.

Wat is teamontwikkelruimte precies?
Teams maken altijd ontwikkelruimte in de samenwerking met elkaar. Dat doen ze door vier activiteiten te ondernemen (zie fig.1). Soms voelt de ruimte die je als team maakt heel plezierig en wordt alles wat je inbrengt meer en beter door toevoegingen van het team. Je wilt een gezamenlijk doel bereiken waar elk teamlid volledig voor wil gaan. Je deelt actief informatie met elkaar en er wordt goed naar elkaar geluisterd, ook afwijkende meningen en ideeën worden gehoord en onderzocht3. Je voelt de ruimte om risico’s te nemen en te experimenteren4. Dan maak je de ideale teamontwikkelruimte met elkaar en is de kans groot dat je een goed resultaat als team behaalt.
Het tegenovergestelde is meestal ook waar, als die ruimte helemaal niet plezierig voelt. Je niet wordt gehoord, etc. Dan maak je weinig teamontwikkelruimte met elkaar en is de kans kleiner dat je een goed resultaat als team behaalt.

Wat levert teamontwikkelruimte op?
Teams die het lukt om al die vier activiteiten goed in praktijk te brengen, maken meer teamontwikkelruimte en zijn significant meer tevreden over hun resultaat. Betekent zelf tevreden zijn ook een betere performance? Zeker, want uit onderzoek blijkt dat hoe tevredener teamleden zijn over hun resultaat hoe beter hun daadwerkelijke performance is.

Voor welke teams is teamontwikkelruimte belangrijk?
Teams die samen werken aan een complex vraagstuk, een verandering, verbetering of vernieuwing zijn succesvoller zodra ze teamontwikkelruimte maken. Dus het gaat veel meer over de specifieke situatie waaraan je werkt, dan of je formeel in de organisatie een team bent. Het kan dus gaan over een werkgroep, een projectgroep, een denktank, en ook reguliere teams op specifieke momenten, etc.
Eigenlijk elk moment waarop je als team (groep) samen nieuwe kennis, vaardigheden of ervaringen te ontwikkelen hebt, lukt dat beter als je met elkaar teamontwikkelruimte maakt.5

Figuur 1: Model van teamontwikkelruimte6: vier activiteiten om teamontwikkelruimte te maken.

Schermafbeelding 2013-10-13 om 14.01.38

 

1 LePine, J. A. et al. (2008) A meta‐analysis of teamwork processes: tests of a multidimensional model and relationships with team effectiveness criteria. Personnel Psychology. (61), 273–307.
LePine, J. A. et al. (2000) Contextual performance and teamwork: Implications for staffing. Research in Personnel and Human Resources Management. 1953–90.

2 Coenders, M. J. J. (2008) Leerarchitectuur. Delft, the Netherlands: Eburon Uitgeverij B.V.
Derksen, K. et al. (2011) Developmental space for groups working on innovation. Human Resource Development Review. 14 (3), 253–271.

3 Mesmer-Magnus, J. R. & DeChurch, L. A. (2009) Information sharing and team performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology. 94 (2), 535–546.
van Knippenberg, D. et al. (2004) Work Group Diversity and Group Performance: An Integrative Model and Research Agenda. Journal of Applied Psychology. 89 (6), 1008–1022.
Nederveen Pieterse, A. et al. (2013) Cultural Diversity and Team Performance: The Role of Team Member Goal Orientation. Academy of Management Journal. 56 (3), 782–804.

4 Edmondson, A. C. (1999) Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly. 44 (2), 350–383.

5 LePine, J. A. et al. (2008) A meta‐analysis of teamwork processes: tests of a multidimensional model and relationships with team effectiveness criteria. Personnel Psychology. (61), 273–307.

6 Derksen, K. (2012) . Ontwikkelruimte voor innovatieve teams. In Opleiding & Ontwikkeling , nr. 2 (p. 9-14).