Evalueren loont, ook voor teams!

evalueren.1Wat is het moeilijk voor teams om structureel te evalueren. Toch helpt het ze om veel betere resultaten te behalen. Waarom maken ze er dan toch zo weinig tijd voor? Dat komt misschien omdat ze dan goed moeten zijn in dialoog voeren en reflecteren en dat vinden de meeste teams ook moeilijk.

 

Niet verwonderlijk misschien in onze tijd waarop er veel druk ligt op snel presteren. Echter wel zorgwekkend als we weten dat een team alle vier de activiteiten van ontwikkelruimte hard nodig heeft om het beste resultaat te behalen. Er blijkt een significante en sterke relatie tussen meer teamontwikkelruimte en tevredenheid over het resultaat. We illustreren dit aan de hand  van twee teams. Beide teams bestaan uit vier adviseurs en werkten aan een complex opleidingskundig vraagstuk van een klant.

Team A, evalueert elke keer dat zij met elkaar samenwerken met behulp van de app voor teamontwikkelruimte. De teamleden geven aan dat die evaluaties hen hebben geholpen om onderlinge irritaties snel uit te spreken. Bijvoorbeeld momenten waarop twee teamleden nog graag wat verder op details in willen gaan en de andere twee dat niet meer van toegevoegde waarde vinden voor het beoogde resultaat. Door dat open met elkaar te bespreken kwamen ze daar steeds relatief snel uit en maakten ze samen daarin de beste keuze.  Team B, evalueert alleen de eerste en de laatste keer dat zij samenwerken aan de opdracht. In dit team wil één teamlid (c) graag wat meer onderzoeken wat er aan de hand is (dialoog voeren en reflecteren), de andere drie luisteren daar echter niet naar en willen gewoon door, want ze hebben niet zoveel tijd. Na meerdere pogingen van teamlid (c) haakt hij gefrustreerd af.
Team A levert een ‘eindproduct’ op waarover hun klant en zij zelf heel tevreden zijn. Beiden geven er een 8 als rapportcijfer voor. Voor team B geldt dat helaas niet. Zij beoordelen zelf hun ‘eindproduct’ met een 6- en de klant beoordeelt het met een 4½.

Deze twee teams laten zien dat meer ontwikkelruimte en structureel evalueren tot betere resultaten leidt (Team A) en als je dat niet doet resultaten tegenvallen (team B). Zoals we in het begin al zeiden zien we in de praktijk dat slechts heel weinig teams zichzelf de tijd gunnen om structureel te evalueren.

De grote vraag blijft daarom: Hoe motiveer, of verleid, je teams om toch structureel te evalueren?

Overzicht van twee teams